L'ESPAI


Oferim espais segurs i adaptats a cada moment evolutiu, distribuït pr poder potenciar i despertar així totes les seves capacitats motrius i cognitives.
Espai NADONS:  on treballem l'àmbit psicomotriu, sensorial, auditiu, tàctil i visual. Amb tranquilitat i afectivitat.
Espai p-1: on podem començar a treballar les relacions socials i el seu propi cos i la seva imatge, el joc i moviment, la consolidació progressiva de les seves possibilitats i limitacions motrius i manipulatives.
Espai p-2: on treballem activitats amb psicomotricitat fina d'espressió plàtica, musical, psicomotricitat gruixuda i  conceptes.
El Kangur sala grande