METODOLOGIA

A través del joc, els infants prenen consciència d'ells mateixos i del seu entorn, així el nostre objectiu és treballar per mitjà del joc.

Partint en la descoberta i l'experimentació, sent l'infant el protagonista dels seus aprenentatges.

 

Les principals funcions del nostre centre són:

  • Funció educativa, lúdica i sociològica: Intentem que l’infant aprengui jugant, que gaudeixi del joc lliure i dirigit. Promovem els aprenentatges significatius i globals partint de la descoberta, la manipulació i l'experimentació d'un mateix i de l'entorn més proper. A través del nostre plantejament, l'infant explora el món material, resol els seus problemes emocionals i comença a controlar els seus incipients sentiments.
  • Funció de la vida quotidiana: Cada dia alhora treballem els hàbits. Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L'adquisició dels diferents hàbits (d’autonomia, de treball i de sociabilitat) els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l'adquisició dels nous aprenentatges. 
© 2021 CENTRE L’ENSENYAMENT EL KANGUR S.C.P. Todos los derechos reservados
Producido por BeeDigital