METODOLOGIA

la nostra proposta pedagògica té en compte tres aspectes inseparables i complementaris: la vida quotidiana, el joc i la relació amb els altres.

TREBALLEM PER CENTRES D'INTERÈS

Consisteix a centrar els temes d'aprenentatge d'acord amb els interessos dels infants en cada moment evolutiu.

EL JOC

El joc és el principal mitjà per apendre, tenint sempre en compte les diferents edats evolutives i el tipus de joc en cada grup.

SAFATES EXPERIMENTALS

amb activitats  en les quals els infants manipulen i  exploren amb diversos materials