METODOLOGIA

A través del joc, els infants prenen consciència d'ells mateixos i del seu entorn, així el nostre objectiu és treballar per mitjà del joc.
Partint en la descoberta i l'experimentació, sent l'infant el protagonista dels seus aprenentatges.

Les principals funcions del nostre centre són:

  • Funció educativa, lúdica i sociològica: Intentem que l’infant aprengui jugant, que gaudeixi del joc lliure i dirigit. Promovem els aprenentatges significatius i globals partint de la descoberta, la manipulació i l'experimentació d'un mateix i de l'entorn més proper.

A través del nostre plantejament, l'infant explora el món material, resol els seus problemes emocionals i comença a controlar els seus incipients sentiments.

  • Funció de la vida quotidiana: Cada dia alhora treballem els hàbits. Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor.

L'adquisició dels diferents hàbits (d’autonomia, de treball i de sociabilitat) els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l'adquisició dels nous aprenentatges. 
image-1098517-MARTINA-c51ce.jpg
image-1098525-habits-8f14e.jpg
image-1098518-hojas_otoño-6512b.jpg
image-1098519-IMG_E1079-d3d94.w640.JPG
image-1098523-AWVF2555-45c48.JPG
image-1098524-psicomo-45c48.jpg